Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://pinkhorse.pl, która prowadzona jest przez Pink Horse s.c.. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania w pełni z usług świadczonych na stronie Serwisu.

Administratorem strony PinkHorse.pl działającej pod adresem: https://pinkhorse.pl, jest PINK HORSE Katarzyna Dembska, Iwona Zdanowska, Iwona Wilińska spółka cywilna; ul. Warszawska 548, 05-082 Koczargi Nowe, NIP: 1182181395, Regon: 381308458. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: contact@pinkhorse.pl

 

1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 •          Administrator – Pink Horse s.c.
 •          Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://pinkhorse.pl
 •          Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 •          Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 •          Poufność – właściwość zapewniająca, że informacja (np. dane osobowe) jest dostępna jedynie osobom upoważnionym
 •          Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio.
 •          Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

2
Zakres

Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Strony, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt plików cookies, przetwarzanych przez narzędzia analityczne typu Google Analytics.

Podane powyżej dane zbierane są za wyraźną i dobrowolną zgodą ale są konieczne by móc w pełni korzystać z wybranych funkcjonalności. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu świadczenia usługi (utrzymania systemów informatycznych) i wynika z przepisów prawa Polskiego bądź Rozporządzenia.

3
Poczta

Administrator nie pobiera adresów e-mail i spamuje kont pocztowych.

4
Pliki cookies

 •          Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 •          Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony (utrzymania sesji).
 •          Na Stronie stosowane są dwa rodzaje Ciasteczek: session Cookies oraz persistent Cookies (czyli ciasteczka sesyjne i stałe)
 •          Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 •          Wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies można w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 •          Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 •          Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
 •          Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 •          Internet Explorer:www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 •          Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 •          Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci

 

5
Udostępnianie danych

 •          Dane podane przez klienta mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w granicach prawa.
 •          Mowa tu o podmiotach świadczących usługi na rzecz administratora mających podpisane odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz nie wykraczające poza cel i zakres zgody udzielonej przez Klienta.
 •          Dane mogą być udostępniane upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.
 •          Administrator zobowiązany jest do udostępnienia wszystkich danych Klientowi na jego wyraźna prośbę co wynika z zapisów Rozporządzenia.

 

6
Logi serwera

 •          Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania oraz zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 •          Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:
 •          czas wysłania odpowiedzi,
 •          nazwę stacji klienta (protokół http),
 •          informacje o błędach (jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http),
 •          informacje o przeglądarce Klienta,
 •          informacje o adresie IP.
 •          Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 •          Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7
Dane osobowe

 •          Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
 •          Klient ma prawo dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych. Wszelkie informacje odnośnie tych czynności uzyska kontaktując się droga mailową bądź dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na Stronie w zakładce „kontakt”.
 •          Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 •          Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora jedynie w celu i zakresie w jakim zostały mu powierzone.
Dane są przetwarzane aż do czasu odwołania zgody.


Ustawienia

Menu

Utwórz darmowe konto aby dodawać ulubione przedmioty.

Zarejestruj się